Evangelisch Liedboek
401 Wij willen gaven delen
402 Toen ik naar mijn naaste zocht,
403 De aarde is vervuild,
404 De woestijn zal bloeien als een roos.
405 Dat eens de Heer zal komen
406 Eens zal op de grote morgen
407 Hij komt, Hij komt, Hij is Koning,
408 Hosanna, hosanna, de Koning komt
409 Ik zie een poort wijd openstaan,
410 Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad.
411 Jezus leeft in eeuwigheid.
412 Kom, Leeuw van Juda, o kom. (4 x)
413 Lichtstad met uw paarlen poorten,
414 Maranatha! De Heer komt spoedig!
415 Sjalom, sjalom, sjalom ha Masjieach,
416 Spoedig zal komen de hemelse Heer,
417 Zegen, aanbidding, kracht, overwinning,
418 Advent is dromen dat Jezus zal komen,
419 Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij,
420 Als je bidt zal Hij je geven.
421 Ben je groot of ben je klein
422 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
423 De grote mensen durven niet,
424 Amen, Jezus is mijn vriend. (2x)
425 Dit is de dag (2x)
426 Dank U voor de wond'ren die gebeuren,
427 De Heer is waarlijk opgestaan,
428 Dit is mijn hand en dat mijn voet.
429 Een rivier vol van vrede (3x)
430 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (3x)
431 Er is geen plaats, er is geen plaats,
432 From the rising of the sun
433 God, die alles maakte,
434 God zal met ons zijn,
434 God zal met u zijn,
435 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
436 Hé, jij daar, heb je 't al gehoord?
437 Het gaat niet zomaar één-twee-drie
438 Ho! Stop! Sta eens even stil.
439 Hoger dan de blauwe luchten
440 Hoor, de vogels zingen weer.
441 I found the happy side of life,
442 Ik draag de wapenrusting van God,
443 Ik volg de Heer,
444 Ik zegen jou in Jezus' Naam -
445 Ik zag een kuikentje,
446 Ik zit op het puntje van m'n stoel,
447 Is je deur nog op slot?
448 Je hoeft niet bang te zijn,
449 Jericho, Jericho,
450 Jesus' love is very wonderful, (3x)
450 Zie hoe groot Jezus' liefde is, (3x)
451 Jezus houdt van alle kleine kinderen, (3x)
452 Jezus is de Goede Herder.
453 Jozef zoekt zijn grote broers,
454 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
455 Kijk daar: een metselaar.
456 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
457 Klein, klein kindje,
458 Laat je licht maar schijnen
459 Lees je bijbel, bid elke dag,
459 Read your bible, pray every day,
459 Lis ta bible, prie chaque jour,
460 Komt laat ons zingen vandaag,
461 Liefde, blijdschap, vrede,
462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
463 Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer.
464 Noach kreeg opdracht een ark te bouwen, bouwen. (2x)
465 Mijn zegen krijg je mee,
466 Onze Vader die in de hemelen zijt,
467 Vanwaar de zon opgaat,
468 Sta 's even op, als je Jezus liefhebt,
469 Wil je wel geloven
470 Kijk, dat is Wim, die is niet zo slim,
471 Weet je dat de Vader je kent?
472 Weet je 't niet, weet je 't niet, je bent een tempel. (3x)
473 Who 's the King of the jungle? -oeh, oeh-
473 Wie 's de Heer van de jungle? -oeh, oeh-
474 Zet je voet maar op het water,
475 Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,
476 Zie de zon, zie de maan,
477 Zo maar te gaan met een stok in je hand,
478 Zing, zing, zingen maakt blij.
479 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
480 Be bold, be strong,
481 Come, let us sing,
482 Bron van levend water, ontspring nu in mij.
482 Let your living water flow over my soul.
483 Don 't build your house on a sandy land.
484 Eenmaal zal de hemel zingen
485 Early in the morning when I'm feeling so depressed,
486 God's not dead, He is alive, (3x)
487 Groot en machtig is Hij.
488 Hallowed be your holy Name,
489 He 's got the whole world in His hands. (4x)
490 In my life, Lord, I will glorify You.
491 I walk by faith, each step by faith
491 Ik leef met U, beweeg in U,
492 I will celebrate,
493 Ik wil u prijzen, Heer, *
493 I want to praise You, Lord, *
494 Jong en oud,
495 King of kings and Lord of lords, hallelujah.
496 Little by little and ev'ry day.
497 Love the Lord, your God, with all your heart
498 Mijn hoop is op U, Heer,
499 Machtig is de naam van de Heer (3x)
499 Blessed be the Name of the Lord (3x) most high.
500 More love, more love,