Evangelisch Liedboek
301 Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven
302 Heer, ik kom tot U,
303 Heer, ontferm U over ons.
304 Vader, vol van vrees en schaamte,
305 Jezus Christus, Heer en Hoofd,
306 O Heer, de nacht komt over ons.
307 Wij die met eigen ogen
308 Doorgrond mijn hart
309 Geef mij uw licht, o Heer, toon mij uw waarheid,
310 Geest van God, maak in dit uur al uw kind'ren vrij.
311 Heer, doorgrond mijn hart, maak het echt voor U.
312 Jezus vol liefde,
313 Heer, ik geef me aan U volkomen,
314 Maak mij rein voor U
315 U die mij geschapen hebt,
316 O God, die mij hebt vrijgekocht
317 O Heer, kom met uw stille kracht,
318 Voor de allerhoogste Heer
319 Heer, ontferm U, Heer ontferm U,
319 Heer, onze God, wij bidden U,
319 Kyrie, kyrie,
319 Zend uw Geest
320 Heer, hoort Gij niet de wereld U om vrede vragen,
321 Dank U, Vader in de hemel
322 Heer, wij brengen onze kinderen bij U.
323 Laat uw vlam steeds branden.
324 Laten wij met vreugde en dankbaarheid zingen
325 Onze Vader in de hemel,
326 Van't westen daalt het avondrood
327 Tel uw zegeningen, één voor één.
327 Ja, onze God is een God die gebeden verhoort,
328 Breng dank aan de Eeuwige,
329 Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
330 Wij zijn met heel ons hart bij U
331 Bless the Lord, my soul,
331 Prijs de Heer, mijn ziel,
332 Baroech Haba be-Sjeem Adonaj. Halleloeja! (2x)
333 Blessed be the Lord God,
334 Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
335 Geef eer aan God in de Hoge. (2x)
336 Geprezen zij God op Zijn heilige troon
337 Glorie, glorie, glorie aan het Lam. (2x)
338 God is goed, komt, zingt en jubelt.
339 God woont in de lofzang van zijn kind'ren.
340 Adon Hakavod,
340 He is the Lord of glory,
340 Allerhoogste Koning,
341 Heer, God, U loven wij.
342 Heer, ik prijs uw grote Naam.
343 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,
344 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. (2x)
345 Ik zing en juich voor mijn Verlosser,
346 Ik wil zingen van mijn Heiland,
347 Jubilate Deo,
348 Komt, laat ons zingen al te zaam: God is goed!
349 Lof, eer, aanbidding voor U, Heer Jezus,
350 Lof, dank en aanbidding zij U. (2x)
351 Machtig God, sterke Rots,
352 O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer
353 Prijs onze Heer,
354 Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder.
355 Vader God, ik vraag me af,
355 Father God, I wonder how
356 Van U wil ik zingen,
357 Vreugde, vreugde, louter vreugde
358 Vrouwen:
359 Als ik opzie naar uw heiligheid,
360 O Adoramus Te, o Christe.
361 Annachnoe ro'iem Jesjoea',
362 God in ons midden,
363 Gij zijt waardig, Gij zijt waardig,
364 Heerlijk is uw Naam. (2x)
365 Hoog en verheven Messias,
365 Ram wenissa haMasjieach
366 solo:
367 Ik wil komen en knielen aan uw voeten,
368 Jezus, Jezus, Koning vol glorie,
369 Jezus, Jezus,
370 Kadosj, kadosj, kadosj,
370 Holy, holy, holy,
370 Heilig, heilig, heilig,
371 Mijn Jezus, ik houd van U,
372 Mijn Jezus, mijn Redder,
373 U bent het lied van mijn hart,
374 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring,
375 O Heer, mijn God, ik open mijn hart voor U.
376 Abba, Vader, U alleen,
376 Abba, Father, let me be
377 U bid ik aan, o macht der liefde,
378 Vader, ik aanbid U.
379 Waardig, o waardig bent U, Heer.
380 Wij eren en aanbidden U,
381 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
382 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
382 Lord, the light of your love is shining
383 Hij is de God, de waarachtige God!
384 It only takes a spark
384 Een vonk is al genoeg
385 Laat je licht helder schijnen
385 Keep your ligt shining brightly
386 If you have some questions
387 Laat mij zijn een instrument
388 Laat heel de wereld het zien,
389 Maak mij een vredestichter, Heer
390 Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
391 Toont de mensen zonder vrezen
392 Tot zijn eer en heerlijkheid
393 Wij gaan op weg met brandend hart,
394 Wij zijn Gods kind'ren, verlost door zijn lijden,
395 Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
396 Grijp toch de kansen, door God u gegeven.
397 Handen naar boven om de Heer te loven.
398 Handen heb je om te geven
399 Ik was hongerig en jij gaf mij te eten.