Evangelisch Liedboek
201 Sta op, o kind'ren van Isral,
202 Een stroom van ongerechtigheid,
203 Genade, zo oneindig groot,
204 Hij vergaf mijn schuld in Jezus' Naam,
205 Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
206 Hoe kom ik van zonde vrij?
207 I have decided to follow Jesus. (3x)
208 Jezus, mijn Heer, zal nooit mij begeven,
208 Jesus my Lord will love me forever,
209 Kom in mijn hart, kom in mijn hart,
210 Mijn hart zingt een lief'lijke melodie
211 Zoals ik ben, - geen andere grond
212 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
213 Ik wil jou van harte dienen
214 Jezus geeft een loflied in ons hart. (2x)
215 O wil toch de hemel scheuren
216 Praise God for the body,
217 U maakt ons n. U bracht ons tezamen.
218 Samen in de Naam van Jezus
219 Ubi caritas et amor,
220 'k Ben een schip in de storm,
221 Want het geknakte riet verbreekt Hij niet.
222 El Senyor s la meva fora,
222 Meine Hoffnung und meine Freude,
222 In the Lord I'll be ever thankful,
222 In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
223 Ga niet alleen door 't leven,
224 God wijst mij een weg
225 Heer, raak mijn hart aan,
226 Heer, ik kom tot U,
227 Heer, U leidde mij in de wildernis,
228 Heer, U staat in ons midden,
229 I heard the voice of Jesus say:
230 U bent mijn schuilplaats, Heer.
231 I will change your name;
231 Ik vernieuw jouw naam;
232 Is hier een hart, door vrees benard,
233 Koester nimmer de gedachte,
234 Mijn leven is een weefsel
235 Neem, Heer, mijn beide handen
236 O, laat Gods Zoon je thans omhullen
237 Uw tederheid genas
238 Vader, daal nu met uw Geest neer
239 Wees stil en weet: Ik ben uw God. (3x)
240 Zoals een arm, vertroostend om mij heen,
241 Wees stil voor het aangezicht van God,
241 Be still, for the presence of the Lord,
242 Zo vriendelijk en veilig als het licht
243 'k Zegen U Heer, God van hemel en aarde.
244 Een vaste burg is onze God,
244 Een vaste burcht is onze God,
245 Glorie aan God. (2x)
246 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
247 In Gods overwinning
248 Jezus, Jezus, Overwinnaar,
249 Door uw genade, Vader,
250 Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen.
251 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
252 Wij zijn hier bijeen in Jezus' Naam
253 Genade en vrede zij u van de Vader,
254 Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
255 Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht.
256 Kyrie eleison (3x).
257 Vader, U zij glorie;
258 Eer zij de God van de hemel,
259 Gloria, gloria, in excelsis Deo.
260 Wij kiezen voor de vrijheid
261 Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats,
262 Uw Woord is een lamp voor mijn voet
263 Door de wereld gaat een woord
264 Licht en wijsheid, vuur en sterkte, kom,
264 Veni Creator (3x) Spiritus.
265 Alleluia, alleluia, alleluia.
266 Offer glorie en lofzang aan Jezus.
267 U komt de lof toe,
268 Magnificat, magnificat,
269 Wij leggen onze gaven
270 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
271 De HEER zegene u.
272 De HEER zegene en behoede u,
273 Amen, amen, amen,
274 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
274 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
275 'k Heb geloofd en daarom zing ik,
276 Ik geloof in God de Vader, Schepper
277 Naam van Jezus, erewoord,
278 Laat de kind'ren tot Mij komen,
279 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen
280 Kind, wij dragen je op handen
281 Mijn lieve kleine kindje,
282 Zijt gij gedoopt in Christus' dood
283 Christus die verrezen is,
284 Eet het brood met Mij,
285 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
286 Gedachtenis aan Jezus leidt
287 Heilig, heilig, heilig,
288 Heilig, heilig, heilig, HEER,
289 Ik geloof in God de Vader
290 Het brood dat ons voor ogen staat
291 Wat ik neem en eet als brood,
292 Ik zal er zijn voor jou
293 Wees welkom al gij heiligen van ouds
294 Wie kent er niet het oud verhaal
295 Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
296 Bleibet hier und wachet mit mir
296 Stay with me, remain here with me
297 Hier in uw heiligdom,
298 Ik kom in uw heiligdom binnen.
299 Welk een vriend is onze Jezus,
299 What a friend we have in Jesus,
300 Mon me se repose en paix sur Dieu seul:
300 In vrede komt mijn ziel tot rust bij de Heer.
300 Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel.